Historia

Tidig historia

Calcutta grundades av det brittiska ostindiska kompaniet i slutet av 1600-talet. Tidigare ansåg man att det var Job Charnock,  en anställd av det brittiska ostindiska kompaniet, som grundade Calcutta. Calcuttas högsta domstol bestämde emellertid 2003 att Calcutta inte har en specifik grundare.

Arkeologiska utgrävningar några mil utanför Calcutta visar att området varit befolkat i två tusen år och där Calcutta ligger idag låg tre byar. En av byarna hetta Kalikata varifrån Calcutta fick sitt namn. Idag heter Calcutta officiellt Kolkata.

Calcutta blir Indiens modernaste stad

1772 blev Calcutta det brittiska Indiens huvudstad. Alla viktiga politiska organ placerades i Calcutta och staden expanderade och utvecklades. Två engelskspråkiga dagstidningar grundades i slutet av 1700-talet och en högskola, Fort William College, upprättades 1801. Högskolans uppgift var först och främst att stärka moralen och utbilda Calcuttas brittiska tjänstemän.

I början av 1800-talet öppnades även en hinduisk högskola som blev indiernas första utbildningsinstitution i Indien.  Den första bengaliska dagstidningen såg också dagsljuset under 1800-talets första hälft. Statshus och guvernörshus upprättades och 1857 invigdes Sydasiens första Universitet i Calcutta.

Calcutta hade en stark industri på 1850-talet, framförallt inom textilindustrin. En mindre smickrande industri var opiumindustrin. Det ostindiska kompaniet hade monopol över opiumet som producerades i Indien . Opiumet såldes i Calcutta för att sedan smugglas till Kina.

På 1850-talet var Calcutta i praktiken uppdelat i två områden. I norra Calcutta bodde de flesta Indier och i de centrala delarna bodde britterna. Trots detta började den indiska kulturen smälta ihop med den brittiska. En ny stark urban indisk klass, Babu, etablerade sig i Calcutta. De arbetade som tjänstemän, byråkrater, lärare, journalister, författare och forskare.

Babu låg bakom den bengaliska renässansen som innebar ett intellektuellt uppvaknande. Renässansrörelsen ifrågasatte kastsystemet, kvinnans låga ställning, religion och ett antal andra etablerade kulturella fenomen. Babu lade även grunden för Indiens självständighetsrörelse som växte sig allt starkare och Calcutta var rörelsens starkaste fäste.

Innan 1800-talets slut hade Calcutta fått elektricitet, bilar, telefoner, ett museum och sitt första fotbollsförbund. Ur ett västerländskt perspektiv var Calcutta Indiens spjutspetsstad. Calcutta var Storbritanniens näst viktigaste stad efter London.

Calcutta på 1900-talet

I början av 1900-talet splittrades bengalen i två delar, en hinduisk och en muslimsk del. Detta orsakade stora protester och en bojkott av brittiska varor. Självständighetsrörelsen blev starkare. Dessa faktorer, tillsammans med att Calcutta inte längre låg lika bra geografiskt till för det brittiska imperiet, gjorde att New Dehli år 1911 blev Indiens huvudstad istället för Calcutta.

1947 blev Indien och Calcutta självständigt. På 1960 och 1970-talet drabbades Calcutta av strejker och en militant marxist-maoistisk rörelse förstörde en stor del av Calcuttas infrastruktur. Calcutta hamnade i en ekonomisk stagnation och den stolta staden blev ett problemområde. På 80-talet sa Rajiv Gandhi att Calcutta var en döende stad på grund av sitt sociala och politiska trauma.

I vilket fall som helst repade sig Calcutta på 90-talet efter omfattande ekonomiska reformer och det politiska våldet minskade. På 2000-talet har Calcutta haft en bra ekonomisk tillväxt och en framgångsrik produktion av informationsteknologi. Även tillverkningsindustrin förväntas expandera inom de närmsta åren.

Booking.com